Menu Zavřeno

Jak pomoci?

Na podporu záchrany těchto varhan jsou v kostele pravidelně pořádány benefiční koncerty, jejichž návštěvou a přispěním podpoříte tento projekt. Veškeré finance vyjma drobných nákladů spojených s organizací budou využity k záchraně varhan.

Dalším způsobem je přímé přispění libovolnou částkou na transparentní účet 2301571260/2010.

V současnosti je v přípravě adopce píšťal; zakoupením certifikátu v hodnotě 500-5000 Kč podpoříte dobrou věc, budete uvedeni na těchto webových stránkách v seznamu dárců a také na tabuli dobrodinců varhan umístěné na kůru po dokončení díla.

Rádi přijmeme i nefinanční dary, konkrétně uvítáme sponzorství formou tisku propagačních materiálů koncertů a varhan, také uvítáme pomoc s medializací projektu; v případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@varhanymilosrdni.cz.

Za každý Váš dar upřímné Pán Bůh zaplať!