Menu Zavřeno

Historie nástroje

První varhany v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého „U Milosrdných“ v Prostějově byly postaveny v roce 1756 dosud neznámým varhanářem. Do současnosti se z nástroje dochovala pouze varhanní skříň, tři dřevěné píšťaly a jedna hřídel z hřídelové desky. Dnešní nástroj byl postaven do původní varhanní skříně v roce 1940 krnovskou firmou Rieger pod opusovým číslem 2933. Varhany mají dva manuály s pedálem, 24 znějících rejstříků a elektropneumatickou trakturu.

Okolnosti vzniku současného nástroje jsou doposud stále nejasné. Podle vzpomínek pamětníků se jednalo o absolventský projekt Egona von Glatter-Götze, jehož otec Josef von Glatter-Götz od roku 1924 vlastnil krnovskou firmu Rieger. Egon von Glatter-Götz se vyučil varhanářskému řemeslu nejprve v rodinné firmě a technická studia absolvoval ve Wroclawi a Berlíně. Dále se mimo jiné intenzivně zabýval reformním hnutím Orgelbewegung, které bylo výsledkem teoretických spisů Dr. Alberta Schweitzera, významného lékaře, varhaníka, předního znalce Johanna Sebastiana Bacha a nositele Nobelovy ceny. Varhany v kostele sv. Jana Nepomuckého „U Milosrdných“ v Prostějově jsou vzorovým příkladem výše uvedeného reformního hnutí. Egon von Glatter-Götz měl celý svůj absolventský projekt, konkrétně rejstříkovou disposici nástroje konzultovat s Dr. Albertem Schweitzerem, ovšem do jaké míry je stále nejasné. Dokončení nástroje se ovšem nedočkal, protože zemřel na frontě ve 2. světové válce v pouhých 29 letech.

Kdo dokončil celý tento velkolepý projekt, jaké jsou okolnosti jeho vzniku a zda autorství patří těmto dvěma významným osobnostem je stále nezodpovězenou otázkou, na kterou se postupně snažíme získat odpověď. Pokud se podaří prokázat autorství Egona von Glatter-Götze a jeho spolupráci s Dr. Albertem Schweitzerem, budeme mít možnost znovu obnovit živý odkaz těchto dvou významných osobností.