Menu Zavřeno

Vítáme vás na stránkách projektu restaurování varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého v Prostějově.

Cílem tohoto projektu je kompletní zrestaurování nástroje, jelikož od své stavby v roce 1940 varhanářskou firmou Rieger neprošel žádnou údržbou a z tohoto důvodu se nachází ve velice špatném technickém stavu. Jediný způsob, jak zachovat tento cenný nástroj je okamžitý zásah restaurátorů, k čemuž jsou však zapotřebí nemalé finanční prostředky.

Spolek pro záchranu varhan v tomto kostele si klade za cíl nejen postupné získávání financí na výše uvedenou akci, ale také ověření skutečné historie nástroje, která je z neznámých důvodů velice mlhavá a v neposlední řadě také pořádání benefičních koncertů, které v duchu povznesou přítomné posluchače a na vlastní uši jim umožní slyšet kouzelný zvuk tohoto nástroje v krásném barokním prostoru kostela sv. Jana Nepomuckého.

Věříme, že se díky Vám podaří tento odkaz dob minulých udržet živý a schopný sloužit svému účelu – tedy k potěše srdce posluchačů a zkrášlení liturgie.

Za každý Váš dar velké Pán Bůh zaplať!